Vážené členky, členovia,  sympatizantky a sympatizanti Aeroklubu Žilina !

Blíži sa obdobie, kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2% z dane.

Náš Aeroklub je  registrovaný ako prijímateľ  2 % na rok 2022. V prípade, ak sa rozhodnete poukázať Aeroklubu Žilina 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2021, postup je prehľadne popísaný na www.rozhodni.sk.

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne, vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania nasledovne :

IČO: 17061300

Právna forma: Občianske združenie

Názov: AEROKLUB ŽILINA

Ulica: Letisko

PSČ: 013 41

Obec: Dolný Hričov

Zamestnanci môžu použiť nasledovné tlačivo, kde sú údaje o prijímateľovi už vpísané: Vyhlásenie-2022-DP-2021-editovateľné AEROKLUB ŽILINA.pdf Všetkým ktorí sa rozhodnú týmto spôsobom podporiť činnosť nášho Aeroklubu už vopred ďakujeme :-)

Návrat na hlavnú stránku