Aeroklubové vetrone :

L 23 Super Blaník OM-0233:

Technické údaje:

Posádka: 2 osoby  
Rozpätie: 16,2 m  
Dĺžka: 8,5 m  
Plocha krídla: 19,2 m2 
Prázdna hmotnosť: 310 kg  
Maximálna vzletová hmotnosť: 530 kg 

Výkony:

Maximálna rýchlosť: 253 km/h 
Maximálna rýchlosť v poryve: 145 km/h 
Pádová rýchlosť: 60 km/h pri hmotnosti 510 kg 
Minimálne opadanie: cca 0,82 m/s pri rýchlosti 77 km/h a hmotnosti 500 kg 
Kĺzavosť: 28 pri rychlosti 80 km/h a hmotnosti 530 kg 
Určenie : základný, zdokonaľovací výcvik 

Twin Astir G103 OM-1801 :

Technické údaje:

Posádka: 2 osoby  
Rozpätie: 17,5 m  
Dĺžka: 8,18 m  
Plocha krídla: 17,8 m2 
Prázdna hmotnosť: 390 kg  
Maximálna vzletová hmotnosť: 580 kg 

Výkony:

Maximálna rýchlosť: 250 km/h 
Maximálna rýchlosť v poryve: 170 km/h 
Pádová rýchlosť: 60 km/h pri hmotnosti 510 kg 
Minimálne opadanie: cca 0,62 m/s pri rýchlosti 80 km/h 
Kĺzavosť: 38 pri rychlosti 109 km/h 
Určenie : zdokonaľovací výcvik, výkonnostné lietanie 

VSO 10 (Osa)  OM-3507, OM-9613 a OM-9619:

Technické údaje:

Posádka: 1 osoba  
Rozpätie: 15 m  
Dĺžka: 7 m  
Plocha krídla: 12 m2 
Prázdna hmotnosť: 250 kg  
Maximálna vzletová hmotnosť: 380 kg 

Výkony:

Maximálna rýchlosť: 250 km/h 
Pádová rýchlosť: 68 km/h 
Minimálne opadanie: cca 0,64 m/s pri rýchlosti 73 km/h  
Kĺzavosť: 36 pri rýchlosti 90 km/h  
Určenie : zdokonaľovací výcvik, výkonnostné lietanie 

Centrair C-101A Pegase OM-7272 :

Technické údaje:

Posádka: 1 osoba  
Rozpätie: 15,0 m  
Dĺžka: 7,0 m  
Plocha krídla: 10,5 m2 
Prázdna hmotnosť: 252 kg  
Maximálna vzletová hmotnosť: 505 kg 

Výkony:

Maximálna rýchlosť: 250 km/h 
Maximálna rýchlosť v poryve: 170 km/h 
Pádová rýchlosť: 60 km/h pri hmotnosti 505 kg 
Minimálne opadanie: cca 0,62 m/s pri rýchlosti 85 km/h 
Kĺzavosť: 42,5 pri rychlosti 105 km/h 
Určenie : výkonnostné lietanie